دلایل این رشد اقتصادی چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


برداشت اقتصادی عربستان از جنگ اوکراین