گزارش اکوایران درباره استان هایی که تورم خوراکی بیشتری دارند را در لینک زیر بخوانید:
 


انفجار تورمی در 10 استان کشور


 

 


به نظر شما سرنوشت مذاکرات برجام چه خواهد شد؟ نظر خود را به ما بگویید:

نظرسنجی اکوایران درباره سرنوشت برجام