گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


معرفی سهم‌های برتر برای رشد در هفته پیش رو