اخیرا در سنای ایالات متحده قانونی برای کاهش تورم تصویب شد. جزییات این طرح را در گزارش اکوایران ببینید: