گزارش اکوایران درباره واردات خودرو را در لینک زیر بخوانید:
 


آیین نامه واردات خودرو تصویب شد؛ پای برجام در میان است؟