گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


وقتی تمام اقتصاددانان شوکه شدند/ لیر ترکیه آینه عبرت می‌شود؟