گزارش اکوایران درباره وضعیت بازار مسکن را در لینک زیر بخوانید:
 


امن‌ترین بازار در برزخ برجامی