دلیل این اتفاق چیست؟ آخرین تحوالات بازار کار کشور را در گزارش اکوایران در لینک زیر بخوانید:
 


صنعت خالی شد/ سیل شاغلین صنعت به سمت خدمات