علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن بررسی وضعیت اقتصادی حوزه یورو، برابری یورو-دلار را زیر ذره‌بین قرار داده‌است.