علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از فراز و نشیب مسیر یورو تا رسیدن به بالای عدد برابری با دلار میگوید.