گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


انتقادات بالا گرفت؛ واردات خودرو به تعویق می افتد؟