گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


هفت خودروساز جهانی پشت در ورود به کشور می مانند؟