دلیل این امر چیست و شرایط ارزهای مختلف در آینده نزدیک چگونه خواهد بود؟ گفتگوی اکوایران با علی مرتضوی کارشناس بازارهای مالی را در این باره ببینید: