انتهای هفته جاری قرار است نشست این کشورها انجام شود. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


گام بزرگ آمریکا برای مقابله اقتصادی با چین