برنامه مارکت تایمز این هفته اکوایران با حضور علی رضاپور را درباره بازارهای جهانی ببینید: