گزارش اکوایران درباره این خانه ها را در لینک زیر بخوانید: