گشت نامحسوس بازار ارز چیست؟ گزارش کف بازار اکوایران درباره آخرین تحولات بازار ارز را ببینید: