گزارش اکوایران درباره قیمت یکی از مناطق تهران که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است را در لینک زیر بخوانید: