نوسان قیمت خودروها در هفته گذشته چقدر بود و کدام خودروها بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشتند؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: