اما در طرح جدید افرادی هم هستند که از این مالیات در شرایط خاص معاف هستند. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: