چرا برخی درآمد نفتی را خوشبینانه می دانند؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: