این طرح چیست و آیا این طرح برای مردم مناسب است؟ گزارش متراژ اکوایران در این باره را ببینید: