امسال با توجه به تغییر سیاست های فدرال رزرو پیش بینی می شود این مسیر معکوس شود. تاثیر این اتفاق در بازارهای جهانی چیست؟ برنامه واچ لیست اکوایران در این باره را ببینید: