جایگاهی که به اندازه مسیولیتش استقلال ندارد. سرگذشت روسای بانک مرکزی در چند دهه اخیر را در گزارش اکوایران ببینید: