اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بازنشستگی 206 صوری است و این خودروی محبوب با لباسی جدید بازمی گردد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: