این روش چگونه است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: