پس از پیروزی اردوغان اما زمزمه های جدیدی درباره تیم اقتصادی او به گوش می رسد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


دوربرگردان در اقتصاد ترکیه