به گزارش اکوایران، خبرها در هفته پیش رو متناسب با تاثیری که اومیکرون بر بازارها می‌گذارد، تغییر خواهند کرد. 

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی توضیح می‌دهد.