موضوع اینجاست که آیا قوانین شفافی در این حوزه وجود ندارد یا مشکل در تعمیم قوانین به موضوعات جدید است؟

در این ویدیو بخش پنجم  برنامه "هزینه تخریب دیوار" را خواهید دید.

کارشناسان این بخش:

پدرام سلطانی، نایب رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران

سید حسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشور

امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری

محمدجعفر نعناکار، مدیر حقوقی اسبق سازمان فناوری اطلاعات

رسول صالحی، وکیل دادگستری