آخرین اخبار دیوار

۱۵:۱۱
برخی کارشناسان عقیده دارند مشکلات رگولیشینی و قانونی، محدودیت‌های فراوانی را برای کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی و استارتاپ‌های نوآور در کشور بوجود آورده است.
۱۹:۴۶
مشکلات قانونی فقط برای کسب‌وکارهای نوپای رمزارزی و درگاه‌های پرداخت فینتکی نیست، این مشکلات با محتوای یکسان و فرم متفاوت در کسب‌وکارهای پلتفرمی ایران هم نمود دارد.
۱۲:۳۲
​در این بخش از برنامه، مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر جرایمی که به صورت پنهان در بستر آن‌ها رخ می‌دهد بررسی شده است و کارشناسان موضوع "دیوار" را از منظر حقوقی کارشناس کرده‌اند.
۰۵:۰۴
چالش‌‌های قانون‌گذاری کسب و کار‌های اینترنتی در ایران تمامی ندارد و گویا تازه اول راه هستیم. مشکلاتی که از کسب‌وکارهای فینتکی گرفته تا رمزارزی و حتی پلتفرم‌ها مشترک هستند.
۰۱:۱۶
5 استارتاپ ایرانی برای ورود به بورس آماده می‌شوند اما آن‌ها چه شرکت هایی هستند و چه زمانی به بازار سرمایه وارد می‌شوند؟
۱