دلار در سامانه بازار متشکل ارز ایران امروز در پایان معاملات به ۲۷۱۷۶ تومان رسید؛ در حالی که در نرخ دلار در بازار تهران به ۲۹۹۵۰ تومان رسیده است.

نرخ دلار در سلیمانیه و هرات نیز به ترتیب ۳۰۰۸۰ و ۲۹۸۸۰ تومان است.

امروز حباب دلار نسبت به درهم ۱۴۴- تومان است. افت حباب دلار نشان می دهد که همسویی بین درهم و دلار در حال شکل گیری است. 

سکه تمام با نرخ ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می شوند. حباب قیمتی سکه تمام چیزی در حدود ۲۹۴ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدودا ۶۵۷ هزار تومان می باشد.