یادداشت فرید زکریا، تحلیل گر برجسته حوزه بین الملل را در لینک زیر بخوانید:
 


چرا رهبران هوادار پوتین در اروپا به قدرت می‌رسند؟