اما در این میان تحلیل گران راه حل هایی نیز برای قدم های آخر ارائه کرده اند. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بایدن جامِ زهر را سرمی‌کشد؟