موضوعی که شاید به نفع آمریکا نباشد و پذیرفتن درگیری سیاسی داخلی برای چند هفته به بازگشت به کمپینی که بایدن با آن مخالف بود مقرون به صرفه باشد. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پلتیکو: ایران گزینه‌های جایگزین به آمریکا ارائه می‌کند