در این گزارش اکوایران خواهید دید که چرا این استدلال غلط است: