او در این باره معتقد است که به دلیل سلاح های پیشرفته هسته ای امکان دارد جنگی دربگیرد که مانند هیچ جنگی در گذشته نیست. گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


ترامپ: جنگ جهانی سوم در راه است