آیا نافرجامی مذاکرات قطر با فروش نفت ایران به چین اثر می گذارد؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ناکامی در مذاکرات دوحه: تحریمهای جدید در راه است؟