بایدن در این سفر صراحتا در این مورد صحبت کرد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بایدن در اسرائیل: حتی به قیمت شکست برجام بر سر سپاه کوتاه نمی آیم!