گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


گروسی: احیای برجام دور نیست