این بزرگ‌ترین شکست ارتش روسیه از زمان عقب نشینی از کیف قلمداد می شود. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بازپس گیری شهر کلیدی اوکراین: بدترین شکست کرملین از زمان عقب‌نشینی از کی­‌یف