آخرین وضعیت مواضع طرفین در مذاکرات برجامی چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: