رویارویی دو قطب اصلی اقتصاد جهان دیگر موضوعی دور از ذهن نیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: