این سوالی است که پاسخ به آن در شرایط فعلی دشوار است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید راه باریکی برای احیای برجام وجود دارد و اگر طرفین عملگرایانه و در چارچوب برجام وارد گفتگوها شوند، امکان موفقیت تاحدودی وجود دارد. 

در مقابل رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل نیز معتقد است که آلترناتیو بهتری را برای برجام باوجود تمام کاستی‌هایی که به آن نسبت می‌دهند نمی‌تواند متصور شد.