گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


کیسینجر: آمریکا بر لبه جنگ با روسیه و چین قرار دارد