علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز نمودار شاخص دلار را بررسی کرده و تلاش دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.