این داده از ماه ژوئن روند خوبی را داشته که نشان می‌دهد بخش مسکن به رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ کمک شایانی خواهد داشت.

علی رضاپور در برنامه مارکت تایمز به تحلیل داده‌های اقتصاد آمریکا می‌پردازد.