برنامه متراژ

آژیر «زلزله» تهران

زلزله بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت در تهران از چند ثانیه قبل رهگیری شده بود؟! دستگاه «هشدار ۱۵ ثانیه ای زلزله» در پایتخت آژیر زمین لرزه را به صدا در می آورد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد