سقف تسهیلات مسکن جوانان برای افتتاح‌کنندگان این حساب در سال ۱۴۰۱، بعد از ۱۵ سال ۲ میلیارد تومان خواهد بود.

اما این تسهیلات در ۱۵ سال آینده یعنی در سال ۱۴۱۶ با احتساب تورم اقتصاد ایران، چند درصد از ارزش ملک را پوشش خواهد داد؟

اکوایران در این برنامه «زنگ آمار»، به حقیقت وام ۲ میلیارد تومانی مسکن پرداخته است.