برنامه متراژ

دست فرمان جدید در بازار مسکن

هدایت کننده بازار مسکن در نیمه دوم امسال تغییر می کند؟ این پرسش را در برنامه متراژ به بحث گذاشتیم. فرید قدیری در پاسخ به این سوال خریداران و فروشنده های ملک می گوید: به احتمال زیاد بازیگردان نیمسال اول ۹۹ بازار مسکن، تغییر نمی کند اما دست فرمان عوض می شود. دکتر حجت اله میرزایی، اقتصاددان و صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افزایش نااطمینانی ها در نیمه دوم سال جاری، معتقد است: سریال رشد قیمت در بازار مسکن ادامه دار خواهد بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد