برنامه متراژ

موافق و مخالف خاموشی در بازار مسکن

آیا «فعالیت سامانه های مجازی در بازار مسکن» به نفع خریداران مصرفی است یا به ضرر آنها؟ نگاه دولت به استارتاپ های مسکن چیست؟

در چند روز گذشته با از سرگیری انتشار قیمت های فروش آپارتمان در فضای مجازی، مسؤلان بخش مسکن، این موضوع را به زیان بازار توصیف کرده اند. در برنامه متراژ، نفع واقعی شفاف سازی در بازار مسکن تشریح شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد